Ons aanbod

De uitvoering van onze integrale dienstverlening is in handen van onze gekwalificeerde mensen die continu geschoold blijven in theorie en praktijk. De insteek is altijd integraal, maar diepgang is indien nodig specialistisch. Entrust heeft niet alleen financiële planners, maar ook administratie specialisten, adviseurs voor bedrijven en ict – specialisten om uw bedrijfsvoering efficiënt en effectief te laten verlopen.

De prijstelling van het geïntegreerde aanbod aan onze zakelijke klanten van Entrust geschiedt op basis van een inventarisatie. De inventarisatie kijkt naar de grootte van de onderneming, de verwerking hiervan, wie doet wat en de bijbehorende (privé) wensen/doelstellingen. Het resultaat wordt neergelegd in een toegesneden aanbod.

De prijstelling van het geïntegreerde aanbod aan onze particuliere relaties geschiedt op basis van een abonnement. Om de basis goed te leggen gaat aan dit abonnement vooraf een goed gesprek en een uitgebreide inventarisatie. Hierdoor houdt onze dienstverlening gelijke tred met uw ontwikkeling en richting.

Niet al onze dienstverlening wordt gedekt door de afspraken die gemaakt zijn. Ook worden onze specialisten door u ingehuurd op een specifieke opdracht. Wij hanteren bij deze werkzaamheden uur tarieven. Mocht u reeds klant zijn bij Entrust voor de structurele integrale aanpak dan ontvangt u een korting op de geldende uurtarieven van 20%. Deze kunt u vinden onder de downloads.